5880

Công văn số 4935/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu đối với các lô hàng giao cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận gia công

5880
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4935/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu đối với các lô hàng giao cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận gia công

Số hiệu: 4935/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4935/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4935/TCHQ-KTTT
V/v: xét xóa nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Tp.Hồ Chí Minh 
  - Công ty TNHH SX-TM-DV Quảng Vinh 
  (Số nhà 510A Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-11-05CV/QV ngày 08/11/2005 của Công ty TNHH SX-TM-DV Quảng Vinh về việc đề nghị xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu đối với các lô hàng giao cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận gia công, bị truy thu thuế nhập khẩu theo các thông báo truy thu số 000267/TBT ngày 12/04/2000, số 000268/TBT ngày 12/04/2000, số 000269/TBT ngày 12/04/2000, số 000270/TBT ngày 12/04/2000, số 000271/TBT ngày 12/04/2000 và số 000344/TBT ngày 12/05/2000. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lưu tại đơn vị về trường hợp truy thu thuế nói trên. Trường hợp không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế truy thu thì có công văn trả lời doanh nghiệp và báo cáo rõ nguyên nhân truy thu thuế với Tổng cục Hải quan. Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ thuế truy thu theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính tại công văn số 3142/TC-TCHQ ngày 18/03/2005 và của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/06/2004. Tổng cục Hải quan không giải quyết các trường hợp đề nghị xóa nợ thuế nếu không có ý kiến đề xuất bằng văn bản của Cục Hải quan địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH SX-TM-DV Quảng Vinh biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản