Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4925/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế và giải toả cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy

Số hiệu: 4925/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4925/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4925/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Tp Hà Nội
 - Công ty Tiền Phong
 (15 - Hồ Xuân Hương – Hà Nội)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 62/CVCTCPTP ngày 03/11/2005 của Công ty Tiền Phong v/v giá tính thuế và giải tỏa cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty Tiền Phong thì hiện nay Công ty nợ 43.124.000đ (gồm cả tiền thuế NK và thuế GTGT khâu NK). Đây là số tiền thuế truy thu về giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo các Tờ khai nhập khẩu số 10/NKDG/BHN ngày 02/02/2005 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội).

Hiện nay doanh nghiệp đang khiếu nại Tổng cục Hải quan về giá tính thuế đối với lô hàng này. Do đó, trong khi chờ ý kiến giải quyết khiếu nại của Tổng cục Hải quan, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty Tiền Phong, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Tiền Phong cho đến hết ngày 31/12/2005 với đầy đủ các điều kiện sau:

1/ Công ty chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu theo Tờ khai nhập khẩu số 10/NKDG/BHN ngày 02/02/2005 nêu trên.

2/ Công ty phải có cam kết bằng văn bản về việc sẽ thực hiện theo đúng các kết quả xử lý của Tổng cục Hải quan về mức giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu.

3/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh Công ty phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nếu Công ty vi phạm 1 trong 3 điều kiện nên trên, cơ quan hải quan sẽ cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội và Công ty Tiền Phong được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản