5867

Công văn số 4907/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Casio nhập khẩu

5867
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4907/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Casio nhập khẩu

Số hiệu: 4907/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4907/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4907/TCHQ-KTTT
V/v: GTT mặt hàng đồng hồ
đeo tay nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan thành phố hồ chí minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn báo cáo số 2732/HQTP.GTT ngày 11/08/2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và công văn khiếu nại số 010805/CV ngày 01/08/2005 của Công ty TNHH Kim Vân về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay hiệu Casio nhập khẩu thuộc tờ khai số 3597/NKKD/SB ngày 21/02/2005; số 4961/NKKD/SB ngày 08/03/2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1832/TCHQ-KTTT ngày 12/05/2005 chuyển hồ sơ để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự và thẩm quyền. Tuy nhiên Doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý với nội dung của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp khiếu nại và đưa ra vướng mắc về cơ sở lấy giá để thẩm định của Cục Hải quan TP.HCM. Vì vậy, để có ơc sở giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp ở cấp Tổng cục, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM báo cáo cụ thể về Tổng cục những nội dung sau:

- Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong quá trình tham vấn.

- Cơ sở khảo sát giá (giá bán lẻ hay giá bán sỉ, địa điểm khảo sát giá ở những nơi nào/ Kèm theo các chứng từ khảo sát).

- Báo cáo rõ cơ sở đưa ra mức giá xác định lại có căn cứ đảm bảo sát thực không?

- Ý kiến giải quyết vụ việc của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung trên và gửi kèm các chứng từ có liên quan về Tổng cục trước ngày 30/11/2005 để việc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp được kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản