422372

Công văn 4894/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

422372
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4894/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4894/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4894/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4894/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O xăng dầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp.
(Đ/c: Số 140 - Quốc lộ 30 - Mỹ Phú - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 6031/VPCP-KTTH ngày 9/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ y quan liên quan giải quyết dứt điểm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao đối với các vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến C/O xăng dầu nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 14/9/2016 đến ngày 08/3/2017 theo đúng quy định của pháp luật về hải quan, về xuất nhập khẩu, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trên cơ sở giao nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy tắc 13 Phụ lục 8 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Hiệp định ATIGA), Điều 13, Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010); Điều 24, Điều 27 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 13 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, các tờ khai nhập khẩu xăng dầu đăng ký từ thời điểm ngày 14/9/2016 đến ngày 08/3/2017 không nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì không đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện truy thu số tiền thuế đã hoàn trước đó cho các tờ khai hải quan nhập khẩu xăng dầu do không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được hướng dẫn và giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản