Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng NK

Số hiệu: 4893/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4893/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4893/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK  

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-TD và công văn số 11/CVTD của Công ty TNHH Thành Duy về việc điều chỉnh giá tính thuế hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 362/NK/KD/KVII ngày 08/6/2005 tại Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 1391/HQĐNg-TGTT ngày 20/9/2005 trả lời khiếu nại của Doanh nghiệp. Tuy nhiên Doanh nghiệp vẫn trình bày việc xác định giá tính thuế đối với lô hàng màn hình vi tính cũ nhập khẩu nói trên là không hợp lý: Lô hàng màn hình vi tính cũ nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực II Đà Nẵng theo tờ khai 657/NK/KD/KVII ngày 12/10/05 và các lô hàng trước đây được tính thuế theo giá thực thanh toán. Do vậy Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng:

1. Kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 362 nói trên, kết quả kiểm tra hàng thực nhập, các chứng từ chứng minh giá mà doanh nghiệp cung cấp, để kiểm tra lại việc xác định giá đối với lô hàng này ở các nội dung:

- Văn bản điều chỉnh việc xác định giá tính thuế của lô hàng nhập khẩu.

- Cơ sở xác định lại trị giá tính thuế sau khi không chấp nhận trị giá khai báo của Doanh nghiệp mà đơn vị áp dụng là hàng hóa giống hệt, tương tự tại tờ khai số 340/NK/KD/KVII ngày 25/5/05. Tuy nhiên theo trình bày của Doanh nghiệp thì lô hàng nhập khẩu là hàng đã quan sử dụng nên từng lô hàng, từng chiếc máy một không đồng nhất, do vậy cần kiểm tra lại các thông tin chi tiết về hàng hóa để kiểm tra tính giống hệt hoặc tính tương tự của các lô hàng đang xác địnhgiá.

2. Kiểm tra lại việc xác định giá tính thuế các lô hàng máy vi tính cũ khác nhập khẩu như Doanh nghiệp nêu ở trên, đảm bảo việc xác định giá tính thuế tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Trên cơ sở các nội dung đã xem xét lại, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn xác định giá trị thuế hiện hành tại thời điểm hàng nhập khẩu, có ý kiến trả lời việc khiếu nại của Doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTTT (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản