7729

Công văn số 4869/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xem xét thuế GTGT

7729
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4869/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xem xét thuế GTGT

Số hiệu: 4869/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4869/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4869/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Hà Tĩnh 
- Công ty TNHH thương mại Công Nguyên

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 377/CV-CN ngày 11/11/2005 của Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên đề nghị xem xét giá tính thuế mặt hàng ôtô nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 295/NK/KD/Công ty ngày 6/7/2005 và số 333/NK/KD/CT ngày 26/7/2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại Công văn số 5782/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 11 năm 2004, số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng TT87.

Mặt hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu nêu trên của Công ty không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính. Cục Hải quan Hà Tĩnh đã xác định giá tính thuế theo quy định của Thông tư 87/2004/TT-BTC nêu trên là phù hợp quy định hiện hành.

Theo Doanh nghiệp thì đã có văn bản đề nghị Cục Hải quan Hà tĩnh xem xét giá tính thuế. Yêu cầu Cục Hải quan Hà Tĩnh căn cứ thẩm quyền, các văn bản quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Hải quan để trả lời Doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương Mại Công nguyên liên hệ với Cục Hải quan Hà Tĩnh để xem xét cụ thể (Tổng cục sao gửi Cục Hải quan Hà Tĩnh Công văn trên của Doanh nghiệp để tiện xem xét trả lời Doanh nghiệp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản