5842

Công văn số 4834 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị trong khi chờ thanh lý xe ôtô cũ

5842
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4834 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị trong khi chờ thanh lý xe ôtô cũ

Số hiệu: 4834TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4834TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4834TCHQ/GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô về tự bảo quản

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Vụ lễ tân - Bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 1136/NG-LT ngày 14/11/2005 Vụ Lễ tân - Bộ ngoại giao về đề nghị trong khi chờ thanh lý xe ôtô cũ theo quy định cho phép Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được tạm nhận về tự bảo quản 01 xe ôtô gửi theo vận đơn MAEU 502694582 (hiện nay chiếc xe này đã được chuyển về cảng Hải Phòng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được tạm nhận về tự bảo quản chiếc xe ôtô gửi theo vận đơn MAEU 502694582 nêu trên, sau khi hoàn thành thủ tục thanh lý xe cũ theo quy định, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được hoàn thành thủ tục hải quan đối với chiếc xe đã tạm nhận về tự bảo quản để sử dụng.

Đề nghị Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao hướng dẫn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản.

Trân trọng sự hợp tác của Qúy Vụ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP Hà Nội (để t/b);
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản