8428

Công văn số 47/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ODA

8428
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 47/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ODA

Số hiệu: 47/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 47/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/TCHQ-KTTT
V/v: Ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ODA

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty vận tải đa phương thức 7 
40 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục hải quan thành phố Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 260/CV-VTT7 (không đề ngày) tháng 12 năm 2005 và của Công ty vận tải đa phương thức 7 đề nghị hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Căn cứ Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ngày 28/3/2005 đối với khoản cho vay của Nhật Bản thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ miễn: (3) Cho các công ty của Nhật Bản hoạt động với tư cách là người cung cấp, nhà thầu chính và /hoặc nhà tư vấn đối với tất cả các khoản thuế quan và phi tài chính liên quan đến việc nhập khẩu và tái xuất khẩu nguyên liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện dự án trong Danh mục”

- Căn cứ hợp đồng ủy thác nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị giữa Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh và Công ty vận tải đa phương thức 7 để chuyển giao cho Liên danh nhà thầu Obayashi phục vụ thi công công trình Xây dựng đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty Vận tải đa phương thức 7 được hưởng ưu đãi miễn thuế như sau:

- Miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cho các nguyên vật liệu nhập khẩu để thực hiện dự án Xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ xét miễn thuế bao gồm:

+ Công văn đề nghị miễn thuế đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu của Công ty VTĐPT 7;

+ Hợp đồng giao thầu;

+ Hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa Ban quản lý dự án và Công ty VTĐPT 7;

+ Văn bản cho phép nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu của Bộ Thương mại (nếu có);

+ Tờ khai Hải quan nhập khẩu hàng hóa có xác nhận kiểm tra hàng hóa thực tế của Chi cục Hải quan cửa khẩu.

- Miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với các máy móc, thiết bị tạm nhập cho các nhà thầu nước ngoài sử dụng trong quá trình thi công công trình của dự án. Sau khi kết thúc dự án, Công ty phải tái xuất khẩu các máy móc, thiết bị đã tạm nhập. Trường hợp sau khi kết thúc dự án, thiết bị tạm nhập thì Công ty phải truy nộp đầy đủ các loại thuế đã được miễn ở khâu nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Vận tải đa phương thức 7 và Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản