5261

Công văn số 4653/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

5261
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4653/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

Số hiệu: 4653/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4653/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4653/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH dịch vụ thương mại & sản xuất Cường Lâm
(Thôn Trai Trang - Thị trấn Yên Mỹ - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 02/DKN ngày 30/8/2005 của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Cường Lâm khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng đế giầy bằng nhựa nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 150NK/KD/BPS ngày 13/3/2005, 174NK/KD/BPS ngày 20/3/2005, 186NK/KD/BPS ngày 26/3/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của doanh nghiệp thì Cục Hải quan Quảng Ninh quyết định việc doanh nghiệp không chứng minh được một số nội dung liên quan đến trị giá khai báo quá thấp so với dữ liệu của cơ quan hải quan là không có cơ sở, vì trong các buổi tham vấn Cục Hải quan Quảng Ninh không yêu cầu doanh nghiệp mang bất kỳ hồ sơ tài liệu nào liên quan đến việc chứng minh giá cả lô hàng,…

Do việc áp dụng Hiệp định Trị giá GATT đang trong thời gian đầu thực hiện, nên còn phát sinh những vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế. Do vậy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4654/TCHQ-KTTT ngày 04/11/2005 chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Ninh xem xét lại căn cứ xác định giá theo đơn khiếu nại của Công ty. Đề nghị Công ty mang các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc chứng minh giá của 03 lô hàng trên đến giải trình bổ sung với Cục Hải quan Quảng Ninh để được xem xét giải quyết. Trường hợp Công ty không thỏa mãn với kết quả giải quyết của Cục Hải quan Quảng Ninh, Công ty thực hiện quyền khiếu nại theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Quảng Ninh
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản