Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4647/VPCP-CN
V/v vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên sông Gành Hào ngày 06/4/2017 tại Lễ hội Nghinh Ông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 137/BC-UBATGTQG ngày 12 tháng 4 năm 2017 về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên sông Gành Hào ngày 06 tháng 4 năm 2017 tại Lễ hội Nghinh Ông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, trong đó chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

- Phân tích, đánh giá về công tác tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Nghinh Ông năm 2017, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải và cá nhân người đứng đầu có liên quan đến việc để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng của tàu cá chở người trên tuyến luồng đường thủy nội địa; rút ra bài học kinh nghiệm để không lặp lại vụ việc tương tự trong các lễ hội khác;

- Rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội diễn ra trên vùng nước đường thủy nội địa, hàng hải, có phương án bảo đảm an toàn giao thông và phương án cứu hộ, cứu nạn;

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát và yêu cầu tất cả người dân khi đi trên phương tiện để tham dự Lễ hội phải mang áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện tổng kiểm kê phương tiện và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đăng kiểm, đăng ký phương tiện và sát hạch lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định;

- Lập quy hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và tổ chức cấp phép hoạt động và quản lý chặt chẽ đối với các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn.

2. Các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Kế hoạch của Ủy ban ban An toàn giao thông Quốc gia, đồng thời chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cơ quan của ngành Giao thông vận tải tổng kiểm kê đối với tàu cá, cảng cá trên địa bàn cả nước; phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển, cửa sông, cửa biển, quy hoạch và sắp xếp việc neo đậu phương tiện, làng nghề, làng chài đảm bảo trật tự, an toàn;

- Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thực tiễn về việc sử dụng tàu cá để chở người trong các hoạt động văn hóa, xã hội (ngoài hoạt động khai thác hải sản) như trường hợp Lễ hội Nghinh Ông để sửa đổi, bổ sung các quy định đối với sử dụng tàu cá cho phù hợp với thực tế xã hội.

b) Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông cho các hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội trên vùng nước thủy nội địa, tuyến luồng hàng hải;

- Khẩn trương tiến hành tổng điều tra phương tiện thủy và cảng, bến thủy nội địa; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và hướng dẫn Sở Giao thông vận tải các địa phương trong việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là trong quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện và cảng, bến thủy nội địa.

c) Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện và tổ chức huấn luyện, diễn tập về tuần tra, kiểm soát và cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy nội địa đối với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng liên quan của Bộ.

d) Bộ Công an

- Quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tăng cường lực lượng và huấn luyện, diễn tập về cứu hộ, cứu nạn và khắc phục tai nạn giao thông, sự cố trên đường thủy nội địa cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy;

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác định các vụ tai nạn đối với phương tiện khai thác hải sản, phương tiện dân sinh xảy ra khi hoạt động trên tuyến, luồng đường thủy nội địa là tai nạn giao thông đường thủy để thống kê, báo cáo và xử lý theo quy định.

đ) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung và an toàn giao thông đường thủy nội địa nói riêng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp sơ kết an toàn giao thông quý II năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: QP, VHTT&DL, LĐTB&XH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KGVX, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản