9021

Công văn số 464/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế và chứng từ thanh toán của Công ty Dược phẩm Đô Thành

9021
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 464/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế và chứng từ thanh toán của Công ty Dược phẩm Đô Thành

Số hiệu: 464/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 464/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 464/TCHQ-KTTT
V/v: Phạt chậm nộp thuế và chứng từ thanh toán của Cty Dược phẩm Đô Thành

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Công ty dược phẩm Đô Thành
Lô 51, Đường Số 2 Kcn Tân Tạo, Bình Chánh, Tp.Hcm

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/XNK-SP ngày 25/11/2005 của Công ty Dược phẩm Đô Thành đề nghị được miễn tiền phạt chậm nộp thuế 05 lô hàng sữa, đồng thời phản ánh vướng mắc về chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo trình bày của Công ty Dược phẩm Đô Thành, ngày 22/11/2004 Công ty đã tái xuất 13 lô hàng sữa bột nhập khẩu tại Cảng Khánh Hội (số thuế nhập khẩu là 1.488.147.590 đồng), Công ty đã gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan xin được khấu trừ số thuế được hoàn vào 5 lô hàng nhập khẩu kế tiếp (số thuế nhập khẩu 1.296.484.626 đồng). Căn cứ thẩm quyền được giao tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có công văn số 57/TCHQ-KTTT ngày 06/01/2005 chuyển hồ sơ cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Tuy nhiên đến ngày 12/10/2005 (sau gần 1 năm xin hoàn thuế), Công ty mới nhận được Quyết định hoàn thuế của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (số thuế hoàn là 862.703.684 đ), số thuế còn lại chưa được hoàn là 625.443.906 đồng. Lý do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa giải quyết hoàn thuế cho số hàng còn lại là do số hàng này thanh toán tiền hàng theo phương thức cấn trừ công nợ. Do chưa giải quyết bù trừ thuế cho Công ty nên trong thời gian này Công ty đã phải nộp thuế cho 05 lô hàng sữa xin khấu trừ và phát sinh phạt chậm nộp là 294.037.733 đ. Công ty cho rằng việc hoàn thuế chậm là do trách nhiệm của cơ quan Hải quan, Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ, do vậy Công ty không phải chịu phạt chậm nộp thuế của 05 lô hàng sữa nhập khẩu tiếp theo này.

Để có cơ sở giải quyết đề nghị phạt chậm nộp của Công ty, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo toàn bộ sự việc về Tổng cục Hải quan trước ngày 13/2/2006.

- Riêng việc thanh toán hàng xuất khẩu theo hình thức cấn trừ công nợ, ngày 9/6/2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 5957 TC/TCT hướng dẫn thực hiện, do đó đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ của đơn vị, đối chiếu với công văn 5957 TC/TCT nêu trên để xem xét xử lý hoàn thuế. Trường hợp có vướng mắc báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Dược phẩm Đô Thành được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản