9020

Công văn số 461/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu

9020
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 461/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 461/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 461/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 461/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hà Nội
 - Cục hải quan Tp. Hải Phòng
 - Công ty TNHH Đức Hòa
 - Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế
 - Chi nhánh công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT tại Hà Nội
 - Chi nhánh công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng

 

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xem xét số thuế truy thu phải nộp trước mắt đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của các Công ty TNHH Đức Hòa, Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế, Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng. Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có tên nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này cho đến hết ngày 31/03/2006 với đầy đủ các điều kiện sau:

1/ Các Công ty có tên nêu trên chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu.

2/ Các Công ty phải có cam kết bằng văn bản về việc sẽ thực hiện theo đúng các kết quả xử lý của Tổng cục Hải quan về mức giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu.

3/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh Công ty phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nếu Công ty nào vi phạm 1 trong 3 điều kiện nêu trên, cơ quan hải quan sẽ cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty đó.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và các đơn vị có tên trên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
  • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
    Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
  • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
    Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
    Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
    Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản