4888

Công văn số 4607/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về đề nghị gia hạn nộp số tiền truy thu thuế hàng gia công

4888
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4607/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về đề nghị gia hạn nộp số tiền truy thu thuế hàng gia công

Số hiệu: 4607/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4607/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4607/TCHQ-KTTT
V/v: gia hạn nộp thuế truy thu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi

: - Công ty TNHH J&D Vinako
(KCN Trảng Bàng – Tây Ninh)
 - Cục hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 21/HQ-XNK ngày 10/10/2005 của Công ty TNHH J&D Vinako về đề nghị gia hạn nộp số tiền truy thu thuế hàng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng gia công đã được ký kết phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý hải quan đối với hàng gia công.

Căn cứ điểm 1.3, điểm 2 mục II Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình gia công, tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có sự gian lận trốn thuế sẽ bị truy thu tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự gia lận trốn thuế. Căn cứ để tính truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước đây.

- Để tạo điều kiện cho Công ty có điều kiện nộp tiền thuế, tiền phạt bị truy thu, ngày 16/9/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3768/TCHQ-KTTT hướng dẫn Hải quan Tây Ninh cho phép Công ty được cam kết nộp đủ tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 03 tháng (thay vì 10 ngày), Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục Hải quan Tây Ninh, quá thời hạn nộp truy thu thuế và phạt Công ty không chấp hành quyết định của Cục Hải quan Tây Ninh sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế XNK và các biện pháp khác để thu đủ thuế cho Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH J&D Vinako biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản