5233

Công văn số 4594/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập đồ dùng gia đình

5233
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4594/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập đồ dùng gia đình

Số hiệu: 4594/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4594/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 02/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4594/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập đồ dùng gia đình

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 Kính gửi  Vụ lễ tân - Bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 1081/CV-LT ngày 27/10/2005 của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao về đề nghị cho phép ông Lim Thuan Kuan - Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Hà Nội sẽ đến nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào ngày 04/11/2005 được nhập miễn thuế lô hàng đồ dùng gia đình và tư trang cá nhân, lô hàng này đã được chuyển về cảng Hải Phòng theo vận đơn số 502713379, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Lim Thuan Kuan được nhập miễn thuế lô hàng đồ dùng gia đình và tư trang cá nhân nêu trên với điều kiện Đại sứ quán Singapore có công hàm gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hàng cam kết ngay sau khi ông Lim Thuan Kuan được cấp Sổ định mức hàng miễn thuế sẽ xuất trình Sổ để Chi cục Hải quan cửa khẩu xác nhận đối với những mặt hàng thuộc diện quản lý theo tiêu chuẩn định lượng.

Đề nghị Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao thông báo Đại sứ quán hướng dẫn ông Lim Thuan Kuan liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hàng để được giải quyết thủ tục nhập theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Vụ được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản