4882

Công văn số 4568/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

4882
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4568/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Số hiệu: 4568/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4568/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4568/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

 - Cục hải quan tỉnh Cần Thơ
- Công ty cổ phần hóa dầu Mekong
(166/3B Phạm Hùng, P.9, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 128-MPJSC/CVKH-2005 ngày 12/9/2005 của Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong về việc xin thoái thu tiền thuế nộp nhầm (công văn và hồ sơ do Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính chuyển). Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước;

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ kiểm tra hồ sơ gốc xin hoàn trả tiền thuế nộp nhầm của doanh nghiệp, đối chiếu với điều kiện hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước quy định tại .Điểm 1.1 phần I Thông tư số 68/2001/TT-BTC nêu trên để ra quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả theo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ Điểm 1 phần II Thông tư này yêu cầu đơn vị lập hồ sơ hoàn trả gửi Vụ Ngân sách Nhà nước để Vụ Ngân sách Nhà nước có cơ sở xem xét thực hiện hoàn trả cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm hồ sơ)
- Lưu: VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản