15920

Công văn số 4553/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế TNDN

15920
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4553/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 4553/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4553/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/12/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4553/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN  

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam

Trả lời công văn số 71/SCT ngày 08/9/2006 của Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập của Chi nhánh tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.2, Mục II và Điểm 3.1, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; căn cứ quy định tại Điểm 5.1.2 và Điểm 5.1.4, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau:

- Thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng trong thời hạn 12 năm kể từ khi chi nhánh bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Được miễn thuế TNDN trong 01 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

2. Đối với thu nhập của Chi nhánh Phú Mỹ I tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.2, Mục II và Điểm 3.1, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; căn cứ quy định tại Điểm 5.1.2 và Điểm 5.1.4, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau:

- Thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng trong thời hạn 12 năm kể từ khi chi nhánh bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Được miễn thuế TNDN trong 01 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

3. Đối với thu nhập của Chi nhánh tại Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ quy định tại Điểm 2.3, Mục II và Điểm 3.1, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; căn cứ quy định tại Điểm 5.1.1 và Điểm 5.1.4, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh tại Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng được hưởng các ưu đãi về thuế cụ thể như sau:

- Thuế suất thuế TNDN 20% áp dụng trong thời hạn 10 năm kể từ khi Chi nhánh bắt đầu hoạt động kinh doanh.

- Được miễn thuế TNDN trong 01 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản