5688

Công văn số 4521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng dầu cọ nhập khẩu của công ty Vocarimex

5688
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng dầu cọ nhập khẩu của công ty Vocarimex

Số hiệu: 4521/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4521/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4521/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng dầu cọ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3545/HQTP-NV ngày 20/10/2005 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về việc phân loại mặt hàng dầu cọ nhập khẩu của công ty Vocarimex. Về việc này, hiện nay Tổng cục đang trình Bộ Tài chính hướng giải quyết. Trong khi chờ kết luận chính thức của Bộ, Tổng cục hướng dẫn như sau:

- Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng dầu cọ (thuộc nhóm 1511), với các mặt hàng đã định danh cụ thể trong biểu thuế thì phân loại đúng vào phân nhóm đã được quy định.

- Trường hợp hàng hóa chưa được định danh cụ thể trong biểu thuê,1 còn tranh chấp, chưa thống nhất, thì căn cứ điều 25 Luật Hải quan, điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 và quy định tại điểm b, với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp nhận để doanh nghiệp được tạm thời nộp thuế theo khai báo và tự tính thuế, với điều kiện: doanh nghiệp phải có văn bản cam kết thực hiện việc nộp thuế theo quyết định điều chỉnh của cơ quan Hải quan khi có kết luận chính thức về mã số và thuế suất của mặt hàng nhập khẩu. Việc cam kết này phải được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp khi có quyết định điều chỉnh.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ KTTT, Cục KTSTQ;
- Cục ĐTCBL;
- các TTPTPLMB, MN,MT;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản