10294

Công văn số 4518/UB-ĐT của UBND TP.HCM về thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003 và xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng

10294
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4518/UB-ĐT của UBND TP.HCM về thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003 và xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng

Số hiệu: 4518/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 03/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4518/UB-ĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 03/08/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4518/UB-ĐT
V/v: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003 và xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2004

 

Kính gửi:

  - Giám độc các sở-ban ngành thành phố
  - Chủ tịch ban nhân dân các quận, huyện
  - Tổng giám đốc các tổng công ty nhà nước

 

Luật Xây dựng đã được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14 tháng 7 năm 2004 về xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-PC nêu trên và xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1524/XD-KSXD ngày 22 tháng 7 năm 2004 về quản lý công tác khảo sát-thiết kế xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để xử lý chuyển tiếp áp dụng Luật Xây dựng 2003 ; ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư công trình trên địa bàn thành phố áp dụng quy định tại các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi một số điều của Quy chế đấu thầu ; Chỉ thị số 09/2003/CT-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thiết kế đô thị ; Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ Xây dựng về Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ; Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng về quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng ; Thông tư Liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10 tháng 11 năm 1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hướng dẫn về cấp phép xây dựng (cùng các Quyết định, Thông tư của các Bộ có liên quan đến các Nghị định nêu trên) theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14 tháng 7 năm 2004.

2. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục tạm thời áp dụng Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước ; Chỉ thị số 29/2002/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về Tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu ; Quyết định số 58/2000/QD-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 về quy định cấp phép xây dựng (cùng các văn bản pháp quy của thành phố có liên quan đến hoạt động xây dựng) để xử lý chuyển tiếp trong giai đoạn này cho đến khi có quy định mới thay thế.

3. Giao Sở Xây dựng thành phố hướng dẫn các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư công trình trên địa bàn thành phố áp dụng, thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003 và áp dụng tạm thời các quy định nêu trên đối với các nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố được thông suốt, không ách tắc, đúng pháp luật.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng nghiên cứu trình ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng của thành phố cho phù hợp, khi có các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư công trình trên địa bàn thành phố cần phản ảnh kịp thời để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và trình Bộ Xây dựng xin chỉ đạo giải quyết ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Xây dựng (để báo cáo)
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ TH, ĐT-MT, VX, CNN.
- Lưu (ĐT/Th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua

 
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản