5684

Công văn số 4503/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét chấp thuận C/O đối với các trường hợp trên mẫu C/O có thêm các chữ số được viết bằng tay như mã HS, số tham chiếu.

5684
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4503/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét chấp thuận C/O đối với các trường hợp trên mẫu C/O có thêm các chữ số được viết bằng tay như mã HS, số tham chiếu.

Số hiệu: 4503/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4503/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4503/TCHQ-GSQL
V/v: C/O hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 
Kính gửi  Cục hải quan Bình Dương

 

Trả lời công văn số 846/HQBD-NV ngày 19/9/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xem xét chấp thuận C/O đối với các trường hợp trên mẫu C/O có thêm các chữ số được viết bằng tay như mã HS, số tham chiếu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bản chất của việc xác định xuất xứ hàng hoá là để áp dụng các chính sách thương mại như cho hưởng thuế suất ưu đãi, hạn ngạch thuế quan… Việc áp dụng thuế suất ưu đãi hay ưu đãi đặc biệt, trước hết phải căn cứ vào thực tế hàng hóa. Trường hợp trên C/O có mã số HS được viết tay hoặc ghi thêm chữ số viết tay bên cạnh số tham chiếu nhưng công chức hải quan đã xác định được xuất xứ của hàng hóa thực tế nhập khẩu phù hợp với các nội dung cơ bản trên C/O và hồ sơ hải quan thì đề nghị Cục Hải quan Bình Dương xem xét chấp nhận C/O để cho hưởng thuế suất ưu đãi. Quy định này chỉ áp dụng đối với các lô hàng nhập khẩu phát sinh từ khi thực hiện công văn số 1980/TCHQ-GSQL ngày 23/5/2005.

2. Riêng đối với C/O mẫu D hoặc mẫu E, S…) để hưởng các ưu đãi đặc biệt theo các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam đã ký kết thì phải thực hiện đúng quy chế cấp C/O của các thỏa thuận này. Cụ thể, mỗi bộ C/O mẫu D phải mang số tham chiếu riêng của mỗi địa điểm hoặc cơ quan cấp. Mọi thay đổi về nội dung trên C/O phải được người có thẩm quyền ký C/O mẫu D chấp thuận. Trường hợp C/O mẫu D có số tham chiếu được viết tay nhưng có xác nhận của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D thì chấp nhận áp dụng thuế suất CEPT đối với lô hàng thực tế được nhập khẩu từ nước thành viên ASEAN và Việt Nam (không yêu cầu phải xác nhận mã số HS trên C/O mẫu D).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL(02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản