Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 450/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 450/BXD-VKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 450/BXD-VKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 450/BXD-VKT
V/v: Giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu

 

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 107/G.Y-SXD ngày 23/03/2005 của Sở Xây dựng Bạc Liêu đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 16/2005/NĐ-CP). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu theo phương thức trọn gói và trong hợp đồng có ghi rõ việc điều chỉnh giá hợp đồng nhưng chưa thực hiện thì được phép điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng, trường hợp đã được phê duyệt và đang thi công dở dang thì không được phép điều chỉnh giá gói thầu được duyệt.

2. Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2005/NĐ-CP về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình được áp dụng chung cho các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng mọi nguồn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 16/2005NĐ-CP.

3. Hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 69 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP đã quy định rõ: Nghị định 16/2005/NĐ-CP thay thế các quy định về hoạt động xây dựng tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP và số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ thay thế toàn bộ các nội dung quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng còn nội dung quản lý các dự án đầu tư không có công trình xây dựng thì vẫn thực hiện theo Quy chế cũ.

4. Chi phí thẩm tra thiết kế sẽ được quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Việc kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, VKT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký) 

Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản