Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4493 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định để phân loại mặt hàng muối nhập khẩu của Công ty CPHH Vedan; sau khi đã nhận được các ý kiến tham gia của Bộ Thương mại và Bộ NN&PTNT.

Số hiệu: 4493TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4493TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4493TCHQ/GSQL
V/v: vướng mắc xác định để phân loại muối nhập khẩu của Công ty CPHH Vedan

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0496/CV-HQĐN ngày 01.06.2005 và công văn 01682/HQĐN ngày 11.12.2002 về vướng mắc trong việc xác định để phân loại mặt hàng muối nhập khẩu của Công ty CPHH Vedan; sau khi đã nhận được các ý kiến tham gia của Bộ Thương mại và Bộ NN&PTNT. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1083/1998/QĐ-BTC ngày 11.12.1998 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên mã số, mức thuế suất của Biểu thuế này; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/TT-BTC ngày 13.06.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì mặt hàng muối có chứa ít nhất 96% natriclorua, đã đóng bao được phân loại vào phân nhóm 2501.00, tuỳ thuộc vào độ tinh khiết và quy cách đóng gói sẽ được phân loại vào phân nhóm 8 số cụ thể thuộc phân nhóm 6 số trên.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra lại lô hàng 40.000 tấn muối công nghiệp nhập khẩu của Công ty Vedan theo tờ khai số 604/NK/KD/LT ngày 19.10.2002 để xác định chính xác về thành phần natriclorua có chứa ít nhất 96% trở lên (NaCal ³ 96%) và Công ty chứng minh được việc không sử dụng lô hàng muối nhập khẩu đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép để dùng làm muối ăn bán ra thị trường nội địa thì chấp nhận phân loại mặt hàng muối nhập khẩu này theo quy định tại điểm 1 nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản