5699

Công văn số 4490/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại về số thuế đã nộp thuộc tờ khai số 8345/NKD-KV2 ngày 02.10.2003 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II do có sự không thống nhất về mã số của mặt hàng “sơn dẻo nóng phản quang”.

5699
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4490/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại về số thuế đã nộp thuộc tờ khai số 8345/NKD-KV2 ngày 02.10.2003 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II do có sự không thống nhất về mã số của mặt hàng “sơn dẻo nóng phản quang”.

Số hiệu: 4490/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4490/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4490/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng sơn dẻo nóng phản quang nhập khẩu để xác định lại số thuế NK đã nộp
 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty công trình giao thông III
(48 Đoàn Trần Nghiệp, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 20/VT ngày 16.09.2005 của Công ty về việc khiếu nại về số thuế đã nộp thuộc tờ khai số 8345/NKD-KV2 ngày 02.10.2003 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II do có sự không thống nhất về mã số của mặt hàng “sơn dẻo nóng phản quang”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3617/TCHQ-GSQL ngày 06.09.2005 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất việc phân loại mặt hàng sơn dẻo nóng phản quang nhập khẩu được phân loại vào nhóm 3902, mã số 3902.90.90. Do vậy, nếu Công ty đã nộp đủ thuế cho tờ khai nêu trên theo thuế suất thuế nhập khẩu của mã số đã hướng dẫn thì được tính lại thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP. Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL(03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản