4829

Công văn số 4468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

4829
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Số hiệu: 4468/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4468/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4468/TCHQ-KTTT
V/v: Xin miễn nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty liên doanh Dri
(12 Trần Phú – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)
 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 176/CV-DRI ngày 27/05/2005 của Công ty Liên doanh DRI về việc xin miễn nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty phải nộp đủ số tiền phạt do chậm nộp thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Việc xem xét cho miễn nợ phạt do chậm nộp thuế nhập khẩu theo đề nghị của Công ty là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

2) Tuy nhiên, hiện nay các trường hợp nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu do nguyên nhân khách quan không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ theo Thông tư số 06/1998/TTLT-BTC-TCHQ và Thông tư số 32/2002/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương báo cáo từng trường hợp cụ thể để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Vì vậy, khi có hướng dẫn xử lý chung Tổng cục Hải quan sẽ xem xét giải quyết cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xin miễn phạt chậm nộp thuế do nguyên nhân khách quan theo hướng dẫn tại công văn số 2735/TCHQ-KTTT ngày 12/07/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh DRI được biết và làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản