220771

Công văn 446/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

220771
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 446/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 446/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 446/BNN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/BNN-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được Công văn số 367/CĐCN&KTHN ngày 13/11/2013 và Công văn số 496/CĐCN&KTHN ngày 23/12/2013 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội đề nghị thẩm định và phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu đối với 04 nhà giáo của Trường;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP;

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu đối với 04 viên chức của Trường (chi tiết theo biểu đính kèm);

2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội chịu trách nhiệm trong việc giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo trên theo quy định; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày đơn vị được phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO (đợt 2 năm 2013)
(Kèm theo Công văn số 446/BNN-TCCB, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo

Chức vụ, chức danh

Mã ngạch lương hiện giữ

Tháng năm tuyển dụng

Tổng thời gian đóng BHXH tính đến 30/4/2011

Tổng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên tính đến 30/4/2011

Tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên được hưởng tính đến 01/5/2011

Mức hưởng PCTN lần đầu và các mức hưởng tiếp theo

Thời gian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Phạm Công Đoàn

28

11

1979

Khoa Điện ĐT

Th.sỹ

Giảng viên

15.111

15/8/2007

3N9T

2N9T

0

5

1

8

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

16

10

1978

Khoa CNLTTP

Đại học

Giảng viên

15.111

15/8/2007

10N11T

2N9T

0

5

1

8

3

Nguyễn Thị Khuê

8

12

1983

Khoa CNLTTP

Th.sỹ

Giảng viên

15.111

15/8/2007

3N9T

2N9T

0

5

1

8

4

Trần Trọng Linh

19

01

1980

Khoa KHCB

Th.sỹ

Giáo viên

15.113

18/7/2008

6N01T

5N01T

5

5

1

4

 

 

 

 

 

 

 

trung học

 

 

 

 

 

6

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

4

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản