7702

Công văn số 4434/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thụôc NXB giáo dục

7702
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4434/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thụôc NXB giáo dục

Số hiệu: 4434/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4434/LĐTBXH-TL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4434/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp lương biên tập viên
và phụ cấp chức vụ đối với một số chức
danh lãnh đạo thụôc NXB giáo dục

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

Trả lời công văn số 11478/BGD&ĐT-TCCB ngày 12/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để một số viên chức làm công tác biên tập sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục được vận dụng xếp lương theo chức danh Biên tập của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2/ Phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc Nhà xuất bản Giáo dục được áp dụng như sau:

a) Đối với Nhà xuất bản Giáo dục chức danh Phó tổng biên tập áp dụng mức 0,6 lương tối thiểu.

b) Đối với 04 đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục gồm Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng và Công ty Bản đồ Tranh ảnh Giáo khoa:

- Trưởng phòng và tương đương: 0,4 lương tối thiểu.

- Phó trưởng phòng và tương đương: 0,3 lương tối thiểu.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ thỏa thuận tại Điểm 1 và 2 nêu trên để hướng dẫn Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản