121767

Công văn 4401/BTC-TCNH về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành

121767
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4401/BTC-TCNH về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4401/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 05/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4401/BTC-TCNH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 05/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4401/BTC-TCNH
V/v hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngày 23/02/2011, Hội đồng XSKT khu vực miền Trung có công văn số 175/BTT gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính đề nghị về việc sửa đổi tiêu chí xếp hạng đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 11/02/2011, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã có công văn số 38/LĐTBXH-LĐTL về tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp đối với các Công ty XSKT khu vực miền Bắc (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra), trong đó có đề cập, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu việc áp dụng hệ số điều chỉnh đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết khu vực miền Trung cho phù hợp.

Trên cơ sở công văn này, Bộ Tài chính đã đề nghị Hội đồng XSKT khu vực miền Trung và các Công ty XSKT khu vực tiến hành rà soát, kiểm tra và đánh giá cụ thể về tình hình xếp hạng doanh nghiệp của khu vực. Trên cơ sở kết quả rà soát, Hội đồng XSKT khu vực miền Trung đã có công văn số 175/BTT ngày 23/02/2011 kèm theo đề xuất gửi Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp đối với các Công ty XSKT khu vực cho phù hợp.

2. Hoạt động kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh đặc thù, kết quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố trả thưởng, tỷ lệ tiêu thụ vé, tâm lý, thị hiếu, tập quán, thói quen của người dân tham gia mua vé số tại các vùng, miền. Qua công tác quản lý cho thấy hoạt động kinh doanh xổ số của các Công ty XSKT khu vực miền Trung có điểm xuất phát muộn hơn so với khu vực miền Bắc, quy mô nhỏ, điều kiện tự nhiên, xã hội có những điểm tương đồng với các Công ty XSKT khu vực miền Bắc, do vậy để tạo điều kiện và xử lý những bất cập cho các doanh nghiệp xổ số khu vực miền Trung trong quá trình xếp hạng doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, bổ sung, sửa đổi như sau:

i). Về lâu dài, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC, trong đó sửa đổi các quy định về xếp hạng doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Thông tư này cho phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh.

ii). Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét cho phép các Công ty XSKT khu vực miền Trung, trước mặt tạm thời được áp dụng hệ số điều chỉnh như các Công ty XSKT khu vực miền Bắc đối với một số chỉ tiêu khi thực hiện xếp hạng doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số 38/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/02/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Cụ thể:

- Áp dụng hệ số 0,5 đối với chỉ tiêu về độ phức tạp quản lý, gồm: Vốn, Doanh thu và thu nhập khác;

- Áp dụng hệ số 0,3 đối với chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh, gồm: Nộp ngân sách nhà nước, Lợi nhuận và Tỷ suất lợi nhuận/vốn nhà nước.

Các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo đúng quy định tại Bảng tiêu chuẩn xếp hạng số 59 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, chấp thuận phương án trên và có công văn số hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Trung (để biết);
- Công ty XSKT các tỉnh, TP khu vực MT;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản