124242

Công văn 44/BXD-HĐXD về thiết kế cơ sở dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Bộ Xây dựng ban hành

124242
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 44/BXD-HĐXD về thiết kế cơ sở dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 44/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 44/BXD-HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/BXD-HĐXD
V/v: Thiết kế cơ sở dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Nha Trang.

Bộ Xây dựng đã nhận Tờ trình số 08/TTr-PVIN ngày 16/3/2011 của Công ty cổ phần Dầu khí Nha Trang xin ý kiến về thiết kế cơ sở dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở dự án như sau:

1. Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh (Vĩnh Bình – Cù Hin) thuộc Danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, được ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà trong giai đoạn đầu gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, sân golf 36 lỗ và các hạng mục phụ trợ, khu nhà ở thấp tầng cho thuê. Thiết kế cơ sở của dự án phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

2. Vị trí đấu nối hạ tầng kỹ thuật công trình với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trên trục đường quy hoạch Vĩnh Bình-Cù Hin là phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

Các cơ quan quản lý hạ tầng tại khu vực đã có văn bản thoả thuận đấu nối đối với hệ thống cấp điện, cấp nước, hạ tầng viễn thông. Riêng hệ thống thoát nước thải chưa có văn bản thoả thuận vị trí đấu nối.

Tuy nhiên, do hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc trục đường quy hoạch Vĩnh Bình-Cù Hin chưa thi công ngay và điểm đấu nối cấp điện, nước cho dự án trong giai đoạn đầu được thoả thuận tại trục đường Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, cần bổ sung phương án thiết kế đoạn nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến khu vực thuộc dự án để đảm bảo cấp điện, nước trong giai đoạn đầu.

3. Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam và tiêu chuẩn của úc cho phần thiết kế hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, tiêu chuẩn Mỹ cho phần thiết kế hệ thống điều hoà không khí. Việc sử dụng tiêu chuẩn thiết kế được chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế thống nhất áp dụng là phù hợp với quy định hiện hành.

Khi thiết kế hệ thống thoát nước thải cần phải sử dụng QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thay thế cho TCVN 6772:2000 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt.

4. Các nhà thầu lập thiết kế cơ sở có giấy phép thầu tư vấn, nhà thầu khảo sát xây dựng có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm, các chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

5. Lưu ý khác đối với chủ đầu tư:

- Bổ sung phương án rà soát bom mìn toàn bộ khu đất thực hiện dự án.

- Các yêu cầu về xử lý nước thải sinh hoạt, chất lượng không khí, độ ồn thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

- Cần làm rõ biện pháp kiểm soát chất lượng và mực nước các ao hồ trong khu vực trước khi xả ra môi trường ngoài khu vực dự án.

- Việc bố trí giao thông dân dụng đi ngang qua sân golf và biệt thự theo tuyến quá nhiều là chưa hợp lý, cần nghiên cứu thêm để đảm bảo các hoạt động của sân golf cũng như đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh thái cho khu biệt thự.

- Khi triển khai các bước thiết kế tiếp theo cần kiểm tra cao độ chính xác trục đường Vĩnh Bình-Cù Hin để điều chỉnh điểm đấu nối giao thông cho phù hợp.

- Khu vực trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại và khu vực khách sạn 5 sao và các biệt thự nghỉ dưỡng hiện tại chỉ đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật chính. Khi lập dự án đầu tư các hạng mục thuộc khu vực này cần phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên để hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt dự án và triển khai các công việc theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- Sở XD tỉnh Khánh Hoà;
- Lưu: VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản