6233

Công văn số 4377/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào

6233
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4377/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào

Số hiệu: 4377/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4377/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4377/TCT-ĐTNN
V/v: khấu trừ thuế GTGT đối với  hóa đơn, chứng từ kê khai chậm
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty dược phẩm OPV

Trả lời công văn số 081105/CV/OPV/05 ngày 8/11/2005 của Công ty dược phẩm OPV về việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào; Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo qui định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn chậm kê khai khấu trừ quá 3 tháng, hóa đơn hợp pháp đã lập trước ngày 30/9/2001.

Căn cứ các quy định trên, xét trường hợp cụ thể của Công ty dược phẩm OPV vừa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian đầu tư xây dựng cơ bản. Trong thời gian này, do nhân sự làm công tác kế toán tự ý bỏ việc không bàn giao lại đầy đủ các chứng từ nên Công ty chậm kê khai khấu trừ so với quy định đối với chứng từ nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Công ty không cố tình vi phạm trong việc kê khai, nộp thuế; Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chứng từ nộp thuế nhà thầu mà Công ty đã nêu tại công văn 081105/CV/OPV/05 ngày 8/11/2005.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty dược phẩm OPV được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản