4610

Công văn số 4351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tô dạng CKD

4610
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tô dạng CKD

Số hiệu: 4351/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4351/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4351/TCHQ-KTTT
V/v: NK linh kiện ô tô dạng CKD

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty TNHH ô tô Hoa Mai

Trả lời công văn số 09/ĐĐN-HN ngày 23/09/2005 của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tô dạng CKD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu cho bộ linh kiện ô tô dạng CKD. Để được áp dụng mức thuế suất này, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy định để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại điểm 2.1 mục III phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô dạng CKD và linh kiện ô tô thực tế nhập khẩu phải có độ rời rạc đúng hoặc nhiều hơn, theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp linh kiện ô tô nhập khẩu đảm bảo các điều kiện quy định để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC như nêu trên, nhưng có một số bộ phận, linh kiện doanh nghiệp không nhập khẩu mà tự sản xuất hoặc mua của các doanh nghiệp khác sản xuất trong nước để lắp ráp ô tô, thì cũng được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định cho bộ linh kiện ô tô dạng CKD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Đối với trường hợp các bộ phận, linh kiện doanh nghiệp nhập khẩu thiếu, nhưng được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, có xuất xứ khác nhau, được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 3932/TC-HTQT ngày 15/04/2004 và của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1546/TCHQ-KTTT ngày 25/04/2005 và công văn số 3657/TCHQ-KTTT ngày 08/09/2005.

2- Trường hợp, nếu hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty có mức độ rời rạc ít hơn (tức là đã có một số bộ phận của bộ linh kiện đã được lắp ráp vào nhau) không đúng như tiêu chuẩn quy định bộ linh kiện ô tô dạng CKD của Bộ Khoa học và Công nghệ thì không được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định cho bộ linh kiện ô tô dạng CKD như đã hướng dẫn nêu trên.

3- Hiện nay Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2006; Tại Điều 3 của Quyết định này có quy định: trong thời gian kể từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2006, các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện CKD quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Quyết định này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH ô tô Hoa Mai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản