15713

Công văn số 4345/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc cơ chế ưu đãi cho dự án xử lý chất thải của Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long

15713
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4345/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc cơ chế ưu đãi cho dự án xử lý chất thải của Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long

Số hiệu: 4345/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4345/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4345/TCT-PCCS
V/v: miễn giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3514/UBND-TM1 ngày 26/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về cơ chế ưu đãi cho dự án xử lý chất thải của Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long. Về vấn đề này,  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: "Miễn, giảm tiền sử dụng đất: Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất trả tiền sử dụng đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất như sau:

1. Được giảm 50% tiền sử dụng đất nếu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh Mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long được giao đất để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hạ Long (thuộc Danh Mục A ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư) thì sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp cho diện tích đất thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long:

- Nếu được thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh Mục B (địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) hoặc thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh Mục C (địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) thì được miễn nộp tiền sử dụng đất (quy định tại Điểm 3 Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP).

- Nếu không đáp ứng Điều kiện danh Mục địa bàn nêu trên đây thì Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh cấp bổ sung ưu đãi đầu tư cho Công ty cổ phần xử lý chất thải Hạ Long là chưa đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản