15711

Công văn số 4333/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

15711
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4333/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 4333/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4333/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4333/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1858/CT-DN2 ngày 15/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 5.4.1 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có nêu: "Đến hết kỳ tính thuế năm 2003, cơ sở kinh doanh vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian giảm thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC, Thông tư số 88/2004/TT-BTC.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần xây dựng Sonadezi là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần có sử dụng số lao động tối thiểu bình quân trong năm là 100 lao động, có hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp và theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư Công ty được miễn thuế 02 năm (năm 2000, năm 2001) và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 02 năm (năm 2002, năm 2003) thì đến hết kỳ tính thuế năm 2003, Công ty vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian giảm thuế theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp do vậy Công ty sẽ không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC, Thông tư số 88/2004/TT-BTC.

2) Trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất bê tông, gạch lát và gạch block từ tháng 6 năm 2004 tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Khu công nghiệp Long Thành nếu các Khu công nghiệp này thuộc Khu công nghiệp nhỏ và vừa do địa phương thành lập thì thuộc Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và dự án này sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất bê tông, gạch lát và gạch block từ tháng 6 năm 2004 tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Khu công nghiệp Long Thành nếu các Khu công nghiệp này do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập theo Điều 2 quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 thì dự án này được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới theo hướng dẫn tại Điểm 3.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

3) Công ty có dự án đầu tư xây dựng và bán nhà khu dân cư An Hòa 2 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa (hạch toán doanh thu từ quý 4 năm 2005) và hoạt động cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Biên Hòa (có doanh thu từ quý 4 năm 2005) thì các hoạt động này không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp do không thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Sonadezi;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản