400549

Công văn 4327/TCT-CS năm 2018 về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

400549
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4327/TCT-CS năm 2018 về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4327/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4327/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 06/11/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4327/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Ngọc Phong-
(Đ/c: KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
- Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9397/VPCP-ĐMDN ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị nghĩa vụ tài chính về đất tại Công văn số 09/2018/CV-CTNP ngày 15/6/2018 của Công ty cổ phần Ngọc Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/11/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 15826/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Long An về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty cổ phần Ngọc Phong.

Thực hiện Công văn số 15826/BTC-QLCS ngày 22/11/2017 của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Long An đã xác định tiền sử dụng đất chính thức phải nộp và số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất để thông báo cho đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định (theo báo cáo tại Công văn số 1106/CT-QLCKTTĐ ngày 09/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An).

Trong quá trình giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty cổ phần Ngọc Phong còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần Ngọc Phong liên hệ Cục Thuế tỉnh Long An để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Ngọc Phong và Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới Doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ);
- Phó Tổng cục trưởng - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản