4465

Công văn số 4318/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng băng tải kỷ thuật thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 2520/NKD/KV4 ngày 15/2/2005 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4

4465
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4318/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng băng tải kỷ thuật thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 2520/NKD/KV4 ngày 15/2/2005 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4

Số hiệu: 4318/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4318/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4318/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3189/HQTP-NV ngày 26/9/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng băng tải kỷ thuật thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 2520/NKD/KV4 ngày 15/2/2005 của Công ty TNHH TM Nhân Tâm làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện tái giám định tại đơn vị sự nghiệp, kỹ thuật có chức năng kiểm tra, thử nghiệm đối với mặt hàng băng tải được quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn kiểm tra hàng hóa của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước. Kết luận của đơn vị giám định chuyên ngành là căn cứ để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của công ty.

Trong khi chờ kết quả giám định, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tạm thời thực hiện tính thuế, thu thuế đối với lô hàng nhập khẩu theo khai báo của Công ty TNHH TM Nhân Tân, đồng thời yêu cầu công ty có văn bản cam kết sẽ thực hiện theo quyết định cuối cùng của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Nhân Tâm
(209 Nguyễn Oanh, P10, Q Gò Vấp TP HCM) (thay trả lời);
- Lưu:VT, GSQL(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản