6221

Công văn số 4312/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT, TNDN

6221
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4312/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT, TNDN

Số hiệu: 4312/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4312/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4312/TCT-DNK
V/v: xử lý thuế GTGT, TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Hà Tây

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 894 CT/TH&DT ngày 03/10/2005 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc “Xử lý thuế GTGT, TNDN”; theo nội dung của công văn thì từ năm 2004 trở về trước, nhiều doanh nghiệp sản xuất mặt hàng đồ gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tây đã thu mua vật tư, nguyên vật liệu nhưng không có hóa đơn thu mua, một số trường hợp có hóa đơn của người bán xuất cho nhưng hóa đơn không hợp lệ; tuy nhiên việc mua này là có thật, hàng hóa mua vào có liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, có tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp; về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành; việc xử lý đối với từng trường hợp như sau:

1/ Đối với những trường hợp doanh nghiệp thu mua gỗ (ván ghép, xà gồ…) của người dân không kinh doanh nếu không lập hóa đơn thu mua nhưng có lập bảng kê theo mẫu số 04/GTGT thì đề nghị Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính, sau đó xem xét ấn định làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN cho phù hợp.

2/ Đối với những trường hợp doanh nghiệp mua gỗ có hóa đơn nhưng qua xác minh là hóa đơn không hợp lệ thì đề nghị Cục Thuế xác định cụ thể từng trường hợp vi phạm và áp dụng biện pháp xử lý theo nội dung của Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc “xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuế hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về lập hóa đơn chứng từ khi mua, bán hàng hóa, tránh lặp lại những lỗi tương tự./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản