5680

Công văn số 4312/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập hàng miễn thuế đối với số thuốc lá giả và thiết bị phục vụ tập huấn cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế

5680
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4312/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập hàng miễn thuế đối với số thuốc lá giả và thiết bị phục vụ tập huấn cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế

Số hiệu: 4312/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4312/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4312/TCHQ-KTTT
V/v: chính sách thuế đối với  hàng quà biếu, quà tặng  

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Tổng cục cảnh sát - bộ công an

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3147/C11(C15) ngày 15/9/2005 của Tổng cục Cảnh sát về việc xin nhập hàng miễn thuế đối với số thuốc lá giả và thiết bị phục vụ tập huấn cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa của các đối tượng được tạm miễn thuế nhưng không tái xuất mà được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm quà tặng, quà biếu cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì định mức hàng hóa quà biếu, quà tặng được xét miễn thuế là không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với tổ chức và không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối với cá nhân.

Trường hợp lô hàng thuốc lá giả, kính lúp và đèn cực tím nhập khẩu để phục vụ khóa tập huấn về phân biệt thuốc lá giả nêu tại công văn trên của Tổng cục Cảnh sát, nếu trị giá hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng, đề nghị quý Tổng cục làm việc với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để giải quyết thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế hàng hóa quà biếu, ùa tặng bao gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan;

- Thông báo thuế của cơ quan Hải quan;

Trường hợp trị giá hàng hóa vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng, đề nghị quý Tổng cục gửi hồ sơ xét miễn thuế đến Tổng cục Hải quan để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Tổng cục Cảnh sát được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản