5814

Công văn số 4275/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất của Công ty TNHH Tài Lợi

5814
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4275/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất của Công ty TNHH Tài Lợi

Số hiệu: 4275/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4275/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4275/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất Công ty TNHH Tài Lợi

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12107/CT-TTHT ngày 11/10/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất đối với đất (có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thuê đất) của Công ty TNHH Tài Lợi được phép chuyển từ thuê đất sang hình thức giao đất để xây dựng trạm bán xăng dầu tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì truờng hợp đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó người sử dụng đất đã chi trả tiền bồi thường về đất thì được trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất theo qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Tài Lợi được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng nếu Công ty phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi theo qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ đất thì được tính trừ (-) số tiền đã chi về bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp Công ty TNHH Tài Lợi được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng và nếu Công ty phải chi trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê mà không phải là chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất theo qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất thì số tiền chi trả về nhận chuyển nhượng này không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ nhà đất của Công ty TNHH Tài Lợi để xác định tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty theo hướng dẫn nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản