Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4268/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến về nghĩa vụ thuế

Số hiệu: 4268/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4268/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4268/TCT-DNK
V/v: Trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 10932 CT/TTr ngày 22/9/2005 của Cục thuế V/v xin ý kiến về nghĩa vụ thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Theo quy định tại Điểm 9, Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh và dịch vụ thú y thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy trường hợp Công ty Cổ phần sức khoẻ để phát triển có ký hợp đồng liên kết sử dụng thiết bị y tế với các Bệnh viện (Bệnh viện Bộ Giao thông vận tải, Bệnh viện E…); theo hợp đồng Công ty mang thiết bị y tế lắp đặt tại Bệnh viện và vận hành theo chỉ định khám, điều trị Bệnh nhân của các Bác sỹ tại Bệnh viện thì Bệnh viện sử dụng thiết bị khám, chữa bệnh cho Bệnh nhân thì hoạt động dịch vụ này của Bệnh viện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với khoản tiền Bệnh viện chi trả cho Công ty Cổ phần sức khoẻ để phát triển từ việc liên kết sử dụng thiết bị y tế, Công ty phải xuất hóa đơn kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo thuế suất thuế GTGT 10%; trong trường hợp này khoản tiền Bệnh viện chi trả cho Công ty được coi là doanh số đã có thuế GTGT.

2- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Công ty Cổ phần sức khoẻ để phát triển phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên toàn bộ doanh thu (doanh thu trên hóa đơn) xuất cho Bệnh viện từ việc sử dụng thiết bị y tế liên kết với bệnh viện.

- Bệnh viện nhận liên kết với Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên toàn bộ doanh thu số tiền khám chữa bệnh thu từ khách hàng từ việc sử dụng thiết bị y tế của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Sức khoẻ để Phát triển
(Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt – TP. Hà Nội);
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản