Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4264/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế trường hợp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và ưu đãi thuế hoạt động SXKD nhiều ngành nghề không hạch toán riêng

Số hiệu: 4264/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4264/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4264/TCT-DNK
V/v: Khấu trừ thuế trường hợp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và ưu đãi thuế TNDN hoạt động SXKD nhiều ngành nghề

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 2096/CT-THDT ngày 13/9/2005 của Cục thuế Quảng Ngãi về việc khấu trừ thuế trường hợp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và ưu đãi thuế hoạt động SXKD nhiều ngành nghề không hạch toán riêng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế của Công ty TNHH Hải Hiệp.

Theo quy định tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT; không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hoá đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống; hoá đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp DNTN Hải Hiệp chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành Công ty TNHH Hải Hiệp vẫn giữ nguyên mã số thuế, trong thời gian làm thủ tục thành lập Công ty TNHH có phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào mua hàng hóa, trên hóa đơn vẫn ghi tên DNTN Hải Hiệp và mã số thuế của DNTN Hải Hiệp trước đây và cũng là mã số thuế của Công ty TNHH Hải Hiệp thì đề nghị Cục thuế kiểm tra tình hình thực tế nếu xác định được hàng hóa, dịch vụ mua có hạch toán kế toán, có liên quan đến hoạt động SXKD, tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của Công ty TNHH Hải Hiệp, phù hợp với mặt hàng, số lượng, giá trị hàng hóa ghi hóa đơn thì chấp nhận cho Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở SXKD nhiều ngành nghề.

Tại Điểm 4, Mục V, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Đối với các cơ sở kinh doanh có các hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế TNDN khác nhau thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng cho từng hoạt động. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất cao nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh do cơ sở tiến hành trong năm”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong các năm 2002 và năm 2003 hoạt động SX, KD nhiều ngành nghề nhưng không hạch toán riêng doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của ngành nghề được ưu đãi thuế, do đó, cơ quan thuế quản lý đã thông báo doanh nghiệp không được xét miễn, giảm thuế TNDN, sau đó doanh nghiệp mới điều chỉnh lại hồ sơ trên cơ sở tách riêng chứng từ và xác định lại kết quả SXKD của ngành nghề được xét miễn, giảm thuế thì không được chấp nhận để xem xét miễn, giảm thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản