10178

Công văn số 423/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời về các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

10178
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 423/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời về các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Số hiệu: 423/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 423/BXD-VLXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 15/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 423/BXD-VLXD
V/v: Trả lời về các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 6424/UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thoả thuận các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1- Các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo nội dung công văn 6424/UBND ngày 22/12/2005 của tỉnh Lâm Đồng được xác định khi chưa có Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Nay Nghị định thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản đã được ban hành, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào Điều 20, Điều 21 của Nghị định để nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa việc xác định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho phù hợp ;

2- Khi gửi tài liệu các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia, gồm bảng tổng hợp xác định vị trí, diện tích, toạ độ của khu vực phải có bản đồ thể hiện kèm theo ( tại công văn số 6424/UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Xây dựng không có bản đồ thể hiện các khu vực nêu trên);

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở, ban ngành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, VLXD,L4

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký) 
Tống Văn Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản