Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 422/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 296/UBND-NC ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 422/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 422/BXD-QLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 15/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 422/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 296/UBND-NC ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 296/UBND-NC đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc thanh toán tiền trưng mua Rạp 17-3 của gia đình ông Lê Văn Cang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán tiền trưng mua Rạp chiếu bóng Hoà Bình (nay là Rạp 17-3) Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 2561/BXD-QLN ngày 13/12/2005;

2. Theo nội dung công văn số 2014/UBND-NC ngày 17/11/2005 của UBND tỉnh Konh Tum thì trường hợp trưng mua Rạp 17-3 của gia đình ông Lê Văn Cang đã được xác định giá trị còn lại và thanh toán tiền trưng mua nhưng gia đình ông không nhận mức tiền đó, do đó việc áp dụng tỷ lệ còn lại của Rạp 17-3 (30%) đã được xác định trước đây để giải quyết quyền lợi cho ông Cang-chủ sở hữu có nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo tinh thần của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, không phải là trường hợp thuộc diện Nhà nước chưa thanh toán hoặc chỉ mới thanh toán một phần tiền trưng mua;

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ngành có liên quan trong quá trình tính toán, giải quyết và giải thích rõ đối với gia đình ông Cang để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Tống Văn Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản