Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4203/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy

Số hiệu: 4203/UBND-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4203/UBND-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4203/UBND-CN

Vinh, ngày 12 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể.
  - UBND các huyện, thành phố vinh, thị xã Cửa Lò
  - Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Để Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện đúng Quyết định số 115/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của mình, UBND tỉnh giao: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các Doanh nghiệp khi chuẩn bị và tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh, có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực BCVT&CNTT, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin, phải trực tiếp làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông để thực hiện theo đúng Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ.

Đối với các chương trình, dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh nhưng có liên quan đến hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các yêu cầu về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành BCVT&CNTT, UBND tỉnh giao Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo làm căn cứ cho các ngành các cấp thực hiện thống nhất.

UBND tỉnh thông báo để các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các Doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản