105658

Công văn 42/TCT-KK về chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

105658
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 42/TCT-KK về chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 42/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/01/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 42/TCT-KK
V/v chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang

Ngày 12/11/2009 , Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/2009/CV-HG của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang vướng mắc khi chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đăng ký mã số thuế khi chuyển từ DNTN thành Công ty TNHH:

Điểm 1, Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì: "Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế… Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi."

Trường hợp DNTN Hoàng Giang chuyển đổi thành Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang thì không được tiếp tục sử dụng mã số thuế cũ mà phải làm thủ tục đăng ký cấp lại mã số thuế mới. Cụ thể như sau:

- DNTN Hoàng Giang phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Mục III, phần II Thông tư số 85/2007TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

- Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới theo quy định tại Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC.

2. Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ của DNTN Hoàng Giang:

Điểm 5 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm: " ...5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa…"

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp DNTN Hoàng Giang khi thực hiện quyết toán thuế để làm thủ tục đóng mã số thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì DNTN Hoàng Giang được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện về hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Hoàng Giang được biết, Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Các ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản