10153

Công văn số 42/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng hướng dẫn áp dụng chi phí lập dự án và thiết kế một số loại công trình

10153
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 42/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng hướng dẫn áp dụng chi phí lập dự án và thiết kế một số loại công trình

Số hiệu: 42/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng chi phí lập dự án và thiết kế một số loại công trình

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

 

Trả lời văn bản số 102/TTTV&KĐXD ngày 15/12/2005 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Sở Xây dựng Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn áp dụng chi phí lập dự án và thiết kế một số loại công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1/ Về định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp, thoát nước :

Công trình (không bao gồm tuyến ống) : Áp dụng hệ số K cho tất cả các hạng mục xây dựng (loại trừ tuyến ống), định mức chi phí thiết kế được tra bảng và nội suy trên cơ sở giá trị xây dựng trước thuế của tất cả các hạng mục.

2/ Về định mức chi phí thiết kế công trình tuyến ống :

Áp dụng hệ số K cho dự án công trình chỉ có tuyến ống theo qui định tại điểm 2.1 Qui định cụ thể đối với công trình hạ tầng kỹ thuật (trang 25) của Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngoài việc áp dụng các hệ số K tuỳ theo cấp công trình, còn được áp dụng đồng thời các hệ số K khác nếu đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện tiếp theo như trong qui định nêu trên. Trường hợp khi áp dụng đồng thời các hệ số K mà chi phí thiết kế tăng lên bất hợp lý thì Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế có thể thương thảo điều chỉnh giá trị hợp đồng cho phù hợp hơn với yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc thực tế thực hiện.

3/ Về định mức chi phí thiết kế trong chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật :

Điểm 2 bảng II.2 phần II Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình (trang 11) của Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã qui định : “ Việc xác định tỷ trọng chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên quyết định”. Vì vậy, chi phí thiết kế trong chi phí lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là do Chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu thoả thuận trên cơ sở nội dung, tính chất và khối lượng công việc thực tế thực hiện.

4/ Về định mức thiết kế lặp lại :

Trường hợp sử dụng lại thiết kế tại nhiều địa điểm khác nhau, cần thiết phải thiết kế thêm tổng mặt bằng định vị tại mỗi địa điểm thì định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình vẫn phải điều chỉnh giảm theo hệ số (k) theo qui định tại điểm 13.2 phần I Qui định chung của Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản