5410

Công văn số 4199/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc cam kết thực hiện đầu tư lâu dài vào dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển

5410
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4199/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc cam kết thực hiện đầu tư lâu dài vào dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển

Số hiệu: 4199/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4199/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4199/TCT-ĐTNN
V/v:hoàn thuế TNDN tái đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty Vmep;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VNAD-05-072 ngày 10/8/2005 của Công ty VMEP về việc cam kết thực hiện đầu tư lâu dài vào dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi Nghị định số 24/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 1150/TC-TCĐN ngày 6/2/2004 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty VMEP;

Trường hợp Công ty VMEP sử dụng lợi nhuận thu được của các năm tài chính từ năm 2003 trở về trước của nhà đầu tư nước ngoài để tái đầu tư theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số 341/GPĐC13 ngày 7/11/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp đối với số lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 51, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ nêu trên.

Để nhận được số thuế TNDN đã nộp cho số lợi nhuận tái đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được ủy quyền phải xuất trình với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai các chứng từ theo quy định tại Điểm 6.c, Mục I, Phần thứ 2, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Để nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra, hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty VMEP về Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoàn thuế TNDN cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty VMEP, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản