5677

Công văn số 4192/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ linh kiện xe ôtô theo tiêu chuẩn dạng CKD

5677
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4192/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ linh kiện xe ôtô theo tiêu chuẩn dạng CKD

Số hiệu: 4192/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4192/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4192/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại bộ linh kiện xe ôtô
theo tiêu chuẩn dạng CKD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Hoàng Trà
(Số 161 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 547/CV ngày 29/9/2005 của Công ty về việc phân loại bộ linh kiện xe ôtô theo tiêu chuẩn dạng CKD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn, mức độ rời rạc của bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD được quy định tại bản quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ôtô và được cụ thể bằng các ví dụ minh họa tại Phụ lục 1, 2, 3 và 4 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp bộ linh kiện xe ôtô nhập khẩu của Công ty có độ rời rạc đúng hoặc nhiều hơn theo tiêu chuẩn quy định đối với bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD, trong đó có một số bộ phận, linh kiện Công ty không nhập khẩu mà tự sản xuất hoặc mua của các doanh nghiệp khác sản xuất trong nước để lắp ráp ôtô (ví dụ thùng xe) thì được phân loại vào mã số của bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 (với Điều kiện Công ty phải có văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô của UBND tỉnh, thành phố trức thuộc trung ương xác nhận).

Trường hợp các bộ phận, linh kiện Công ty nhập khẩu thiếu, nhưng được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến có xuất xứ khác nhau thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3932/TC-HTQT ngày 15/4/2004 của Bộ Tài chính và công văn số 1546/TCHQ-KTTT ngày 25/4/2005, công văn số 3657/TCHQ-KTTT ngày 08/09/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GQ(03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản