9007

Công văn số 418/TCT-ĐTTN của Tổng Cục Thuế về thuế đối với nhà thầu nước ngoài

9007
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 418/TCT-ĐTTN của Tổng Cục Thuế về thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 418/TCT-ĐTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 418/TCT-ĐTTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 418/TCT-ĐTTN
V/v: Thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E CON

 

Trả lời văn thư đề ngày 06/01/2006 của Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Đối với Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd:

Theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd là nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu thực hiện, cụ thể như sau:

+ Thuế GTGT: 3% trên doanh thu (GTGT 30% x thuế suất thuế GTGT 10%)/

+ Thuế TNDN: 2% trên doanh thu.

Bên Việt Nam (Liên danh Cienco 1 - Cienco 6 - Tedi South) có trách nhiệm thực hiện việc ckê khai, khấu trừ vào nộp vào NSNN trước khi thanh toán cho Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd.

- Đối với Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con là nhà thầu phụ trong nước: Thực hiện việc xuất hóa đơn, tính thuế, kê khai và nộp thuế theo các quy định hiện hành và thuế trên phần doanh thu thực hiện hợp đồng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thông báo cho các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản