Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4173/TCT-DNNN
V/v: Hướng dẫn chính sách về ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Ban quản lý dự án thủy điện Krông K’ma -
- Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Sông Đà.

Trả lời công văn số 90 BQL/TC-KT ngày 23/8/2005 của Ban quản lý dự án thủy điện Krông K’ma - Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Sông Đà hỏi về thủ tục ưu đãi đầu tư dự án thủy điện Krông K’ma, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Ban quản lý dự án thì: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 1716/QĐ-BXD ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chuyển đổi hình thức sở hữu theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ. Công ty làm chủ đầu tư dự án thủy điện Krông K’ma và đáp ứng đồng thời 2 điều kiện tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. Dự án thủy điện Krông K’ma được ây dựng tại huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk thuộc danh mục A, địa bàn C quy định tại phụ lục của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điểm 2.1 Mục I phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Đà chuyển đổi hình thức sở hữu theo Nghị định số 64/NĐ-CP, nếu đáp ứng được các điều kiện về ngành nghề, lao động và địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế mà không phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Công ty phải gửi cho cơ quan thu thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp bản sao Quyết định số 1716/QĐ-BXD ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (có đóng dấu của Công ty xác định sao y bản chính) và bản tự xác định của Công ty về điều kiện được hưởng ưu đãi, mức ưu đãi về thuế mà Công ty được hưởng. Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế được hưởng ưu đãi đầu tư, Công ty tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc xác định các khoản thuế, thu NSNN phải nộp và được miễn, giảm. Mức ưu đãi về thuế căn cứ theo hướng dẫn tại phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên. Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế và các khoản phải thu NSNN cũng như quyết toán cả năm với cơ quan thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án thủy điện Krông K’ma biết, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản