10198

Công văn số 417/UBND-NL của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường sự phối hợp trong công tác điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hà

10198
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 417/UBND-NL của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường sự phối hợp trong công tác điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hà

Số hiệu: 417/UBND-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trương Ngọc Nhi
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 417/UBND-NL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký: Trương Ngọc Nhi
Ngày ban hành: 02/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 417/UBND-NL
V/v Tăng cường sự phối hợp trong công tác điều tra, xử lý các vụ  vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Chi cục kiểm lâm tỉnh, công an tỉnh, BCH quân sự tỉnh, BCH biên phòng tỉnh, sở nông nghiệp và PTNT;
 - UBND huyện sơn hà.

 

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Báo cáo số 33/CCKL-ĐKLCĐ ngày 24/01/2006), hiện nay tình hình khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện Sơn Hà vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là khu vực đầu mối Thạch Nham, nhưng các cơ quan chức năng và địa phương liên quan vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Để chấn chỉnh và lập lại trật tự, kỹ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hà, nhất là khu vực đầu mối Thạch Nham, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan tập trung bố trí lực lượng và phương tiện, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Chi cục Kiểm lâm-Công an-Quân đội-Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Thông tư liên tịch số 144/2002/TT-LT ngày 13/12/2002 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

2/ Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, tổ chức họp đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành (mời UBND tỉnh dự một số buổi họp nếu xét thấy thật sự cần thiết), báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký) 
Trương Ngọc Nhi

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản