15512

Công văn số 4164/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT

15512
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4164/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4164/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4164/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4164/TCT-PCCS
V/v: hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Công Ty Tnhh Shinwon Ebenezer Việt Nam

Trả lời công văn số 0081/KT-SW ngày 25/9/2006 của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục về Hợp đồng bán hàng hóa, Tờ khai Hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của hải quan đã xuất khẩu, thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn GTGT bán hàng hóa.

Trường hợp Công ty có tờ khai Hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, toàn bộ tiền hàng xuất khẩu được thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn GTGT về hàng hóa xuất khẩu, riêng Hợp đồng được Công ty mẹ ủy quyền cho phép sử dụng con dấu khắc chữ ký để dùng trong Hợp đồng gia công ký giữa Công ty và Công ty mẹ (có văn bản của Công ty mẹ ủy quyền về vấn đề này) thì được xác định là đủ Điều kiện về Hợp đồng để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản