326779

Công văn 4125/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 thông báo về gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp cho người lao động do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành

326779
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4125/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 thông báo về gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp cho người lao động do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4125/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4125/LĐTBXH-QLLĐNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4125/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Thông báo về gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp cho người lao động

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Ngày 9/9/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3458/LĐTBXH-QLLĐNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS từ ngày 17/10 - 20/10/2016 (4 ngày). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt, một số địa phương khu vực miền Trung đã gặp nhiều thiệt hại về người, tài sản, đường xá bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đăng ký thi tiếng Hàn của người lao động.

Để tạo điều kiện cho mọi người lao động có nguyện vọng, đủ điều kiện được đăng ký dự thi tiếng Hàn, sau khi trao đi thống nhất với cơ quan chức năng phía Hàn Quốc, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thông báo và đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương:

1. Tiếp tục tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2016 (thêm 6 ngày) theo hướng dẫn tại Công văn số 3458/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 9/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc tiếp tục tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn nêu trên.

3. Trước 19h00 ngày 26/10/2016, tổng hợp số lượng và thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội danh sách người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn để gửi Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh
……………;
- Cục QLLĐNN, Trung tâm LĐNN;
- Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản